פנייה-לחדר-מיון
 • פניה לחדר מיון ללא הפניה

  הטיפול הרפואי הניתן בחדרי מיון כרוך בתשלום, על פי תעריפון משרד הבריאות. משרד הבריאות הגדיר מקרים הפטורים מתשלום האגרה או חלק ממנה.
  בטרם פנייה לחדר מיון, מומלץ לפנות לטיפול בקהילה, למוקדי רפואה דחופה של מכבי ושבהסכם או להתייעץ עם אחות מוקד מכבי ללא הפסקה, בטלפון 3555*.
  הקפידו על כך למניעת הוצאה כספית מיותרת! 
  כמו כן - הפניות בדיעבד לחדר המיון לא תכובדנה על ידי מכבי (בניגוד למידע המוטעה שמוסרות הפקידות במיון!)

  במידה ופניתם למיון וקיבלתם בקשת תשלום לאחר מכן, יש לפנות לסניף מכבי עם גיליון המיון שבידיכם כדי לבדוק זכאותכם לקבלת החזר על פניה זו.  מטופל הפונה לחדר המיון מהשעה 06:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה בלא הפניית רופא, ושלא בגין אחת הסיבות שהחוק מונה כפוטרות מתשלום והמצוינות לעיל,
  חייב בתשלום מלא בהתאם לתעריפון משרד הבריאות (861₪ נכון ל-05.04.2017). 
    מקרים המקנים פטור מתשלום בחדרי מיון על פי חוק בריאות ממלכתי
  פטור מתשלום בחדרי מיון ניתן על פי חוק בריאות ממלכתי במקרים הבאים:
  1. חבר שפנה לחדר מיון עם הפניית רופא ו/או עם טופס התחייבות תוך 24 שעות. הפטור במקרה זה, תקף גם אם החבר לא אושפז.
  2. חבר שפנה למיון ללא הפניית רופא של מכבי ואושפז.
  3. שבר חדש.
  4. תפירה או הדבקה - פציעה הדורשת איחוי ע"י תפירה או אמצעי איחוי חלופי.
  5. פריקה חריפה של כתף או מרפק.
  6. שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה.
  7. חדירת גוף זר לעין.
  8. אישה שנתקפה בצירי לידה.
  9. תינוקות עד גיל חודשיים (60 יום) הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה (מעל 38.5 מעלות צלסיוס)
  10. טיפול במיון הקשור למחלות ובמצבים הבאים: 
   סרטן, המופיליה, סיסטיק פיברוזיס (CF), דיאליזה.
  11. נפגעי תקיפה מינית.
  12. נפגעי אלימות במשפחה.
  13. מי שפונה לבית חולים באמבולנס מד"א מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב אירוע פתאומי.
  14. תלמיד שנפגע בבית הספר או בטיול של בית הספר. הפטור מותנה בהבאת אישור מבית הספר.
  15. שוטר שהופנה על ידי המשטרה או שב"ס, או שנפגע בפעילות מבצעית.
  16. עציר הנמצא במעצר עד 12 חודשים מיום המעצר, אשר פונה מבית המעצר ואושפז או הגיע בהפניית רופא שב"ס.
  17. נפגע תאונת עבודה שבידו אישור ממעבידו -טופס ב.ל 250 או טופס ב.ל. 283 על פגיעה בעבודה, בתנאי שפנה למיון תוך 7 ימים מיום ההפגיעה
  18. נפגע תאונת דרכים:
   • ביקור במיון עד 48 שעות מיום התאונה. הפטור יינתן בהצגת אישור משטרה.
   • ביקור במיון תוך 3-7 ימים מיום התאונה, והביקור נובע מהתאונה. יש להציג אישור מהמשטרה על התאונה בו החבר רשום כנפגע, וכן גיליון שחרור ממיון.
   • ביקור במיון מהיום השמיני אחרי התאונה ואילך, רק במידה שסיבת הביקור נובעת מהתאונה, ורק במקרה בו חבר רגיל חייב בתשלום אגרה (ביקור במיון בשעות 23:00 בלילה ועד 06:00 בבוקר או במקרה והייתה הצדקה רפואית לביקור במיון).
  19. נפגע איבה מוכר - הזכאות לפטור ממיון הינה עבור יום הפגיעה או סמוך לאירוע.

   

  הרחבת רשימת מקרים המקנים פטור מתשלום במסגרת סל מכבי
  מכבי הרחיבה את מתן הפטורים במהלך כל שעות היום במקרים הבאים:
  1. חבר שהופנה לחדר מיון על ידי רופא ממוקד מכבי או רופא ממוקד בהסכם.
  2. חבר שהופנה ע"ל ידי אחות מוקד "מכבי ללא הפסקה"
  3. חבר המשוייך למוקד מומה, בעל קוד מנוי, שהופנה ע"י אחות המוקד.
  4. חבר שפונה למיון באמבולנס בהחלטת אחות מוקד "מכבי ללא הפסקה".
  5. הפניית רופא נט"ן או פרמדיק דינה ככל הפניית רופא אחר, ולכן במקרה שבו חבר פונה למיון בנט"ן, הוא פטור מתשלום הביקור במיון.
  6. הפניה טלפונית למיון שניתנה לחבר טרם פנייתו למיון ואשר ניתנה מרופא מכבי בלבד.
  7. התקף אסטמה בשעות שבהן המוקדים והמרכזים הרפואיים (הסניפים) סגורים.
  8. פריקת לסת.
  9. חוסר תנועות עובר מהשבוע ה-28 ואילך (מהטרימסטר שלישי בהריון)  - בהסתמך על אבחנת רופא המעידה על כך.
  10. דמם מאסיבי אצל נשים הרות
  11. חבלת ראש עד גיל שנתיים ומעל גיל 70.
  12. אצירת שתן  שחייבה התקנת קטטר במיון.
  13. הכשת נחש או עקרב.
  14. דימום לאחר פעולה פולשנית בבית חולים (עד 10 ימים לאחר הפעולה).
  15. נפגע איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי (ביום האירוע או בסמוך לאירוע).
  16. חבר סירב להתאשפז למרות החלטת חדר מיון.
  17. חבר שהועבר ממיון בבית חולים אחד למיון בבית חולים שני ואושפז - יינתן פטור מלא עבור המיון בבית החולים הראשון (עבור המיון השני – הוא כלול באשפוז כך שהחבר לא נדרש לתשלום כלל). יובהר כי פטור זה יינתן רק באם ההעברה לבי"ח אחר בוצעה לאור החלטת הצוות הרפואי של בית החולים ולא בהחלטת החבר.
  18. כוויה בעין כתוצאה מחומר כימי.
  19. גוף זר בעין העלול לגרום לנזק.
  20. כוויה מדרגה 3.
  21. היפוגליקמיה מ-60 יחידות ומטה אצל חולי סוכרת נעורים.
  22. פריקה של כל מפרק, למעט אצבעות הידיים והרגליים.
  23. חבלה דנטו-אלבאולרית (יציאת שן ממקומה או תזוזה רצינית של השן) המצריכה קיבוע מידי של השן.
  24. נשיכה על ידי בעל חיים, בתנאי שהפנייה למיון הייתה בשעות בהן לשכת הבריאות הייתה סגורה, או בכל שעה אחרת - בתנאי שבוצע 
   חיסון נגד כלבת.
  25.  
  במקרים הבאים, מכבי הרחיבה את מתן הפטורים בשעות בהן המרפאות או המוקדים סגורים:
  1. תיקון גבס שהושם יממה קודמת, לא בשעות מוקד.
  2. בליעת גוף זר או חומר רעיל.
  3. התקף אסתמה או התקף אפילפטי.
  4. פרכוסים עקב חם גבוה
    מקרים המקנים השתתפות חלקית בתשלום אגרת חדר מיון:
  1. פנייה לחדר מיון מהשעה 23:00 בלילה ועד השעה 06:00 בבוקר שלא כלולה במקרים המקנים פטור מלא.
  2. חבר עם מחלת לב מוכרת שנתקף כאבים בחזה.
  3. התקף קוצר נשימה חריף.
  4. התקף אסתמה בשעות הפעילות של המוקדים והמרכזים הרפואיים (הסניפים).
  5. תגובה אלרגית קשה שדרשה טיפול תוך-ורידי במיון.
  6. עווית כלייתית (Renal Colic) שדרשה טיפול תוך-ורידי במיון.
  7. חבר שסבל מפרכוסים.
  8. ביצוע CT או MRI במיון.
  9. פנייה בשל 
   הפרעת קצב
    מאובחנת וסימפטומטית.
  10. כוויה מדרגה 2 עד גיל 3, ללא קשר לאחוזי שטח גוף.
  11. כוויה מדרגה 2 מעל גיל 3, בתנאי שהכוויה מכסה 10% משטח הגוף או למעלה מכך, בתנאי שמדובר בשעות שמעבר לשעות פעילות המרכז הרפואי.
  12. חבלת בטן בהריון משבוע 20, בתנאי שמדובר בשעות שמעבר לשעות פעילות המרכז הרפואי.
  בנסיבות אלו, יידרש החבר לשלם השתתפות עצמית בגובה 207 ₪ עבור ההתחייבות (נכון ל-05.04.2017), ובכפוף לשינויים בתעריפון משרד הבריאות. התשלום הוא למכבי, עבור הפקת התחייבות לבית החולים.
  בעת ביקור במיון משעה 6:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה, מסיבה שאינה מנויה בחוק וללא הפניית רופא, במקרים בהם יתברר, בדיעבד, כי הפנייה למיון הייתה מוצדקת מבחינה רפואית – יידרש החבר לשלם השתתפות עצמית כמפורט מעלה. מותנה באישור הגורם המוסמך  במכבי.