En 
הזמנת-מרשמים-מהבית
 • איך להזמין מרשמים אישורים והפניות דרך אתר מכבי
  אחרי שהזמנתם - איך להדפיס את המסמכים?

 • להזמנת מרשם מהבית, יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

  1. יש להיכנס לאתר מכבי ולהזין שם משתמש וסיסמא. לקישור לאתר מכבי- לחצו כאן.
  2. סיסמא ניתן להפיק במרפאה, כאשר בידכם כרטיס מכבי ותעודה מזהה.
  3. לאחר כניסה לאתר יש ללחוץ על "בקשות מרופא".
  4. יש ללחוץ על שם הרופא אליו תרצו לפנות (להשתדל לא לבחור "לצוות המרפאה").
  5. לאחר מכן יפתח חלון ובו יש לפרט את בקשתכם.
  6. לאחר מספר ימים יש להיכנס שוב למערכת עם שם וסיסמא,  לחלון "סטטוס בקשות מהרופא". 
  7. ניתן לראות דף מידע ובו רשימת התרופות שהופקה כולל תוקף של המרשם. יש לוודא שמדובר בתרופות שהוזמנו. 
  8. אין צורך להדפיס כלום! המרשם נשלח בצורה ממוחשבת לבית המרקחת, ניתן לגשת עם כרטיס מכבי בלבד.